طراحی قالبهای تزریق پلاستیک Mould design

طراحی و قالبسازی قطعات شوینده و بهداشتی شامل کپ ها ، قوطی کرم ، ظروف محلولها و ... cap , box

تصویر اول :
قوطی کرم
تصویر دوم :
بطری قرص
تصویر سوم :
بطری محلول
تصویر چهارم :
انواع کپ
تصویر پنجم :
قالب کپ

توضیحات خدمت

مجموعه قالبسازی و تولیدی دیامولد آماده ارائه خدمات زیر میباشد :

1- قالبسازی و تولید قطعات پلاستیک بهداشتی ، دارویی و شوینده
2- طراحی و ساخت قالبهای راهگاه گرم Hotrunner
3- طراحی و ساخت قالبهای تزریق پلاستیک با مکانیزمهای گیربکسی ، راهگاه سه صفحه ای و سوزنی ، بوش پران ، صفحه پران ، دو مرحله پران ، کشویی و ترکیبی

دیامولد : خدمات طراحی و مدلسازی سه بعدی قالب های تزریق پلاستیک
[تهران، شهریار]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : خدمات طراحی قالب تزریق پلاستیک، خدمات طراحی قالب کرج، خدمات طراحی قالب اندیشه، خدمات طراحی قالب پلاستیک ، نظارت بر ساخت قالب، mould design، injection moulding
  • تلفن: 021-65577565