طراحی و قالبسازی قطعات شوینده ، بهداشتی ، دارویی و غذایی Mould making

قالبسازی و تولید کپ های فلیپ تاپ ، گیربکسی ، پوش پول و پلمب دار در صنایع شوینده ، بهداشتی ، دارویی و صنایع غذایی . . . تولید قطعات شوینده ، بهداشتی ، دارویی و غذایی screw cap , fliptop cap , pushpull

تصویر اول :
کپ فلیپ تاپ PP
تصویر دوم :
کپ گیربکسی PE
تصویر سوم :
کپ فلیپ تاپ PP
تصویر چهارم :
در پوش پول PE
تصویر پنجم :
در سس PE

توضیحات خدمت

1- قالبسازی و تولید قطعات پلاستیک بهداشتی ، دارویی و شوینده
2- طراحی و ساخت قالبهای راهگاه گرم Hotrunner
3- طراحی و ساخت قالبهای تزریق پلاستیک با مکانیزمهای گیربکسی ، راهگاه سه صفحه ای و سوزنی ، بوش پران ، صفحه پران ، دو مرحله پران ، کشویی و ترکیبی

دیامولد : خدمات طراحی و مدلسازی سه بعدی قالب های تزریق پلاستیک
[تهران، شهریار]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : خدمات طراحی قالب تزریق پلاستیک، خدمات طراحی قالب کرج، خدمات طراحی قالب اندیشه، خدمات طراحی قالب پلاستیک ، نظارت بر ساخت قالب، mould design، injection moulding
  • تلفن: 021-65577565